Om företaget

Södra Industriförsäkring AB innehar tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling avseende skadeförsäkring och förmedlarbolaget är således även registrerat hos Bolagsverket. Försäkringsförmedlarens verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen. För kontroll av bolagets tillstånd att bedriva försäkringsförmedling, gå in på Finansinspektionens hemsida (länk nedan) och sedan vidare in på "Tillstånd försäkrings-förmedling". Motsvarande uppgifter avseende bolagets registrering hos Bolagsverket hittar du på Bolagsverkets hemsida (länk nedan).
 
Givetsvis är vi på Södra Industriförsäkring AB också fullvärdiga medlemmar i SFM (Svenska Försäkringsmäklares Förening).

 

 

 
  (Klicka på respektive logotype för länk till web-sida)  
Tillbaka  

.