Björn Albihn

Namn:
 
Födelseår:
 
Titel:
 
Spetskompetens:
 
Erfarenhet:
 
 
 
Familj:
 
Bor:
 
Detta visste du
inte om mig:
 
Styrka i yrket:
 
Kollegorna beskriver: 
Björn Erik Albihn
 
1953
 
VD, Försäkringsmäklare 
  
Global ansvars- och egendomsaffär 
  
32 år i försäkringsbranschen, varav 17 år som mäklare.
Erfarenhet av både egen rörelse samt som anställd i
internationellt mäklarbolag.
 
Fru, barn och barnbarn. 
  
Villa i Sandsbro utanför Växjö. 
  
Har varit svensk skolmästare i stående längdhopp. 
  
 
XXX
 
XXX

 

Tillbaka