Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda kvalificerad expertis inom sakförsäkring till medelstora och större företag. Vår roll är att bistå våra kunder i hanteringen av deras risker utifrån varje företags behov ock önskemål. Detta innebär bl a:

  • utnyttjande av vår samlade kompetens,
  • genomförande av risk management och riskanalyser,
  • utförande av konsekvensanalyser för att säkerställa det individuella försäkringsbehovet,
  • professionella försäkringsupphandlingar,
  • administration av löpande försäkringsprogram