Om Företaget

Vi på Södra Industriförsäkring har över 30 års erfarenhet av skadeförsäkring och har verkat som försäkringsmäklare sedan 1989. Vi anses av många som en ledande rådgivare av risk- och försäkringslösningar och vår affärsidé är att erbjuda kvalificerad expertis inom sakförsäkring till medelstora och större företag.
 
Södra Industriföräskring erbjuder tjänster och produkter som inte enbart tar sikte på traditionell sakförsäkring utan även strategiska, finansiella och operativa risker.
 
Vår målsättning är att göra våra kunder än mer framgångsrika i sina respektive verksamheter. Vi tillhandahåller stor kompetens och vårt arbetssätt skall präglas av närhet och engagemang. Ambitionen är att vårt arbete skall resultera i bästa möjliga riskhantering och finansiering för våra kunder.
 
Medlemskap och tillsynsmyndighet

Lär känna oss